Misiune

Federația are drept scop crearea și păstrarea unui mediu adecvat pentru stimularea și sprijinirea persoanelor cu tulburări din spectrul autistic (TSA) și a familiilor acestora.

 

Obiective

 • Militarea pentru respectarea drepturilor persoanelor cu TSA reglementate de legislația națională și internațională;
 • Îmbunătăţirea cadrului legislativ cu privire la drepturile persoanelor cu TSA;
 • Promovarea cercetării în vederea diagnosticării precoce a persoanelor cu TSA;
 • Promovarea cercetării în domeniul intervențiilor pentru TSA;
 • Susținerea dezvoltării unui sistem educațional și de formare continuă pentru instruirea persoanelor ce activează în domeniul TSA, precum și în vederea incluziunii sociale
 • Militarea pentru instituirea unui sistem de certificare și recunoaștere a specialiștilor, intervențiilor și instrumentelor în TSA, validate la nivel internațional și acreditarea instituțiilor abilitate să elibereze aceste cerificări;
 • Reprezentarea membrilor fondatori şi a membrilor afiliaţi în România şi străinătate;
 • Promovarea  educaţiei, consilierii, instruirii, bunăstării şi grijii faţă de persoanele cu TSA;
 • Crearea de parteneriate cu instituţii publice și private, precum și cu alte instituţii şi organizaţii neguvernamentale din ţară sau internaţionale, în vederea promovării scopului federaţiei;
 • Crearea şi menţinerea unei platforme de comunicare pentru transferul de informaţii către şi între membri;
 • Promovarea și diseminarea experienţelor acumulate de către membri;
 • Atragerea de fonduri pentru atingerea obiectivelor federației;
 • Promovarea şi aplicarea Aquis-ului European în domeniul persoanelor cu dizabilităţi;
 • Medierea asistenței juridice pentru membri și beneficiari.

 

Site: http://www.autismfedra.ro