Descarcati de aici documentul continand elementele de identitate vizuala

Proiectul „Mecanisme de consultare intre autoritati si asociatiile de pacienti” este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 40511.

Valoarea totala eligibila a proiectului (fara TVA) este de 371.031,57 lei, din care:
• 315.376,83 lei – valoare eligibila nerambursabila din Fondul Social European;
• 44.226,97 lei – valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national
• 11.427,77 lei – cofinantarea eligibila a beneficiarului
Proiectul se desfasoara pe o perioada de 12 luni.
Locul de desfasurare al proiectului: Bucuresti si alte 20 de judete ale tarii.

Contextul proiectului:
In Romania statistic exista un numar de 3,5 milioane de bolnavi cronici. Dintre acestia, 400.000 au cancer, intre 1,5 si 2 milioane au hepatita B sau C si un milion sunt inregistrati cu diabet (www.copac.ro). Compartimentul pentru Monitorizarea si Evaluarea Infectiei HIV/SIDA in Romania de la nivelul Institutului de Boli Infectioase Victor Babes a confirmat ca la 1 decembrie 2010 erau in viata un numar de 10.294 persoane infectate HIV/SIDA. (Situatia infectiei HIV/SIDA in lume la 1 decembrie 2010, www.cnlas.ro).
Problema identificata de catre UNOPA si partenerul din proiect, COPAC, este lipsa colaborarii si consultarii dintre autoritatile centrale si locale din domeniul sanatatii, pe de-o parte, si asociatiile de pacienti, pe de alta parte. Fara aceasta consultare, politicile si programele se stabilesc in cele mai multe cazuri fara a se tine cont de nevoile reale ale pacientilor, conducand la rezistenta pacientilor, dar si a organizatiilor de pacienti fata de anumite politici si programe din domeniul sanatatii.
Dat fiind faptul ca procesul de reforma continua si ca autoritatile centrale si locale initiaza si implementeaza politici si programe noi in directia furnizarii serviciilor de asistenta medicala, se impune instituirea unor mecanisme de colaborare si consultare cu asociatiile de pacienti.
Este necesar ca autoritatile centrale si locale sa inteleaga ca asociatiile de pacienti sunt o resursa importanta, care poate contribui la functionarea sistemului sanitar, prin sprijinirea, informarea si consilierea pacientilor, prin atragerea de finantari si implementarea unor programe nationale in beneficiul pacientilor si al sistemului sanitar. Acest tip de colaborare functioneaza deja in multe tari din Uniunea Europeana, unde asociatiile de pacienti subcontracteaza de la autoritatile responsabile anumite activitati in folosul pacientilor pentru care au expertiza.
Carta Europeana a Drepturilor Pacientilor adoptata la nivel european in 2002 recomanda autoritatilor sa creeze mecanismele de consultare si colaborare cu asociatiile de pacienti in directia centrarii programelor si politicilor de sanatate pe pacient si pe nevoile acestuia. Documente oficiale emise de Comisia Europeana recunosc importanta asociatiilor de pacienti in strategiile din domeniul sanatatii si recomanda instituirea mecanismelor de consultare cu asociatiile de pacienti (Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, 23.10.2007).
Proiectul de fata isi propune sa imbunatateasca colaborarea si consultarea intre autoritati si asociatiile de pacienti prin:
– instruirea asociatiilor de pacienti pentru a colabora cu autoritatile locale sau centrale
– cresterea vizibilitatii asociatiilor de pacienti
– sprijinirea colaborarii intre autoritatile centrale si locale si asociatiile de pacienti
– sprijinirea schimbului de experienta intre asociatiile de pacienti si autoritatile responsabile din domeniul sanatatii
– dezvoltarea capacitatii asociatiilor de pacienti de a obtine finantari, de a participa la programe/proiecte nationale initiate de autoritatile publice din Romania.

Obiectivul general al proiectului: Cresterea gradului de participare al asociatiilor de pacienti din Romania in procesul de luare a deciziilor (inclusiv de elaborare a politicilor publice) la nivel local si central

Scopul proiectului: Stabilirea unui mecanism de colaborare si consultare in politicile ce privesc pacientul intre autoritatile centrale sau locale si asociatiile de pacienti din Romania.

Grupul tinta al proiectului este format din:
– peste 300 de reprezentanti (angajati, membri, voluntari) ai asociatiilor de pacienti din Romania
– 150 de asociatii de pacienti din Romania
– 100 de reprezentanti ai autoritatilor locale (din 20 de judete)

Principalele activitati ale proiectului sunt:
1. Managementul proiectului
2. Realizarea pachetului de promovare a proiectului
3. Conferinta de presa pentru lansarea si inchiderea proiectului
4. Crearea unei sectiuni destinata proiectului pe site-ul UNOPA si site-ul COPAC
5. Realizarea si diseminarea Catalogului National al Asociatiilor de Pacienti
6. Realizarea unei baze de date cu asociatiile de pacienti
7. Organizarea de seminarii pentru asociatiile de pacienti
8. Stabilirea unui parteneriat cu Ministerul Sanatatii pentru realizarea “Mecanismului de colaborare si consultare in politicile ce privesc pacientul”
9. Mese rotunde cu tema „Mecanisme de consultare cu autoritatile publice locale”
10. Realizarea si diseminarea Ghidului Metodologic “Mecanisme de consultare cu autoritatile publice“
11. Forumul National al Asociatiilor de Pacienti
12. Auditul proiectului

Proiectul este implementat de Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) in parteneriat cu Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC)

Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) este singura federatie neguvernamentala din Romania formata din organizatii ale persoanelor afectate de HIV/SIDA, axata pe advocacy pentru promovarea si apararea drepturilor persoanelor infectate si afectate de HIV/SIDA din Romania si este recunoscuta ca fiind un actor important in relatia cu autoritatile centrale si locale, avand o contributie importanta pentru cresterea calitatii vietii persoanelor seropozitive din Romania.

Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) s-a infiintat in anul 2008 si este cea mai reprezentativa organizatie de pacienti din Romania care lupta pentru promovarea si apararea drepturilor pacientilor, reunind in randurile ei 11 organizatii nationale ale pacientilor cu afectiuni cronice.