Data postare: 18 iulie 2022

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România achiziționează servicii pentru evenimente – întâlniri locale de mobilizare a grupului țintă.

Achiziția este organizată în cadrul proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II -Bucuresti-Ilfov”, cod MySMIS 136824 finantat prin Programul Operational Capital Uman, implementat de Spitalul de Urgență Militar Central, în parteneriat cu COPAC.

Contractant: Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, sediu birou: str. Wilhelm Filderman nr. 6, sector 3, București

Categoria: Servicii pentru evenimente – întalniri locale de mobilizare a grupului țintă

Codul de clasificare: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)

Valoarea achiziției: estimativ 75.630,25 Lei fără TVA

Procedura de achiziție conform legii: Achiziție directă

Descrierea achiziției:

Se intenționează încheierea unui acord cadru pentru organizarea unui număr de 90 de întâlniri, care presupune prestarea următoarelor servicii:

  • servicii de catering pentru un număr aproximativ de 25 persoane/întâlnire
  • serviciile de catering vor include: apă plată și minerală, suc cu și fără acid, cafea, ceai, zahăr, lingurițe, pahare, șervețele, farfurii, produse de patiserie dulce și sărată
  • se consideră un avantaj utilizarea lingurițelor, servețelelor, paharelor și farfuriilor din materiale reciclabile.
  • 1 persoană care oferă asistenta pe perioada derulării evenimentului și ține legătura cu echipa de proiect în vederea stabilirii detaliilor organizatorice.

Locații: din București și județul Ilfov, adresa exactă va fi indicată în timp util pentru fiecare întâlnire în parte operatorului economic selectat câștigător.

 Informații despre fondurile Uniunii Europene:

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Da

Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut

Operatorii economici interesati sunt invitati sa transmita oferta detaliata pe e-mail conform anexei atasate: roccas@copac.ro, pana la data de 26 iulie, ora locala 17.00.