//Step by step towards an inclusive society

Proiectul Step by Step towards an Inclusive Societyeste derulat de Federația UNOPA (Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) în parteneriat cu COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România). Scopul proiectului il reprezinta creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale mici, care lucrează în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite, de a se implica în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal, prin programe de cetățenie activă. Capacitarea ONG-urilor mici în mobilizarea tinerilor din grupul țintă reprezentat, dar și a celor din populația generală, în implicarea în viața comunității locale prin acțiuni de promovare a respectării drepturilor omului și egalității de tratament.

Lansare proiect Step by Step towards an Inclusive Society

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.    Prezentare proiect Proiectul Step by Step towards an Inclusive Society este derulat de Federația UNOPA (Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) în parteneriat cu COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România) și beneficiază de o finanțare în valoare de [...]

Lansare proiect Step by Step towards an Inclusive Society2021-05-14T11:26:11+03:00