Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

 

 Prezentare proiect

Proiectul Step by Step towards an Inclusive Society este derulat de Federația UNOPA (Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) în parteneriat cu COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România) și beneficiază de o finanțare în valoare de 214.929.00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România) este o organizație a cărei misiune este de a sprijini pacienţii şi organizaţiile de pacienţi să acţioneze unitar şi eficient pentru apărărea şi promovarea drepturilor pacienţilor. Mai multe despre COPAC aici: www.copac.ro

Contextul proiectului:

„Teama de diferență se manifestă într-un nivel ridicat de neîncredere în persoane LGBT(74%), romi(72%), […] persoane cu HIV/SIDA (58%), […]” arată sondajul CNCD-IPP-IRES (2018), reliefând principalele categorii de persoane aflate la risc de discriminare în România. Același sondaj arată că „raportarea identitară la persoane cu caracteristici diferite se face preponderent după starea de sănătate (61%)”, fapt confirmat și de studiul „Societatea românească și afecțiunile cronice“ derulat de COPAC (2015), care indică că pacienții cu boli cronice se confruntă și cu discriminarea asociată bolii (36%). Tot în societatea românească, conform studiului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE (2014), 30% dintre femei spun că au fost afectate de violența fizică sau sexuală la un moment dat în viață, aceste comportamente reprezentând tot încălcări ale drepturilor omului.

Scopul proiectului:

Creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale mici, care lucrează în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite, de a se implica în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal, prin programe de cetățenie activă.

Capacitarea ONG-urilor mici în mobilizarea tinerilor din grupul țintă reprezentat, dar și a celor din populația generală, în implicarea în viața comunității locale prin acțiuni de promovare a respectării drepturilor omului și egalității de tratament.

Obiectivele proiectului:

  1. La finalul proiectului a crescut capacitatea a 15 ONG-uri mici, ce lucrează cu grupuri vulnerabile insuficient deservite, aflate la risc de discriminare, de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România, de a derula programe de cetățenie activă privind drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal și de a acorda asistență și suport vicimelor discriminării.
    Serviciul de asistență și suport va fi pus în funcțiune și la nivelul aplicantului și partenerului, astfel în total vor exista 17 ONG-uri care oferă servicii victimelor discriminării.
  2. Pe perioada proiectului, 40 de tineri din grupuri vulnerabile insuficient deservite aflate la risc de discriminare, au dezvoltat aptitudini în sfera cetățeniei active, apărării drepturilor omului, combaterii discriminării și promovării tratamentului egal – dar și au demonstrat abilități de integrare socială și implicare activă în comunitate.

O parte din tinerii instruiți devin mentori ai voluntarilor în derularea de campanii informare, educare și consiliere (IEC) în domeniul drepturilor omului, iar ceilalți oferă suport direct victimelor discriminării.

  1. Până la finalul proiectului, a crescut gradul de informare și conștientizare în rândul a 54.000 de cetățeni de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare din România, cu privire la drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal.

Beneficiarii proiectului:

– 40 tineri (15-35 ani) din 5 categorii de persoane insuficient deservite, aflate la risc de discriminare: LGBT, romi, PLHIV, pacienți cronici, supravieţuitori VIF, din ONG-uri mici, de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, participanți la cursuri de instruire. Vor fi identificați din cadrul ONG-urilor care au capacitate redusă de resurse umane și experiență limitată, dar care manifestă interes și motivație crescută în dezvoltare organizațională și capacitarea propriilor beneficiari, prin procedură de selecție. 30 tineri din rândul celor instruiţi, activaţi ca persoane resursă în cadrul organizaţiei de care aparţin

– 75 tineri din populaţia generală, motivaţi să participe în activităţi de voluntariat, care vor beneficia de mentorat şi vor fi implicaţi în crearea şi implementarea de campanii locale privind drepturile omului, nondiscriminare şi tratament egal.

– 54.000 cetăţeni din populaţia generală – beneficiari ai activităţilor de IEC din campaniile locale

Durata și locul de desfășurare:

Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni. Implementarea începe la data de 01.04.2021 şi se va finaliza la data de 30.11.2022.

Proiectul se desfășoară la nivel național și va implica preponderent beneficiari din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, cu accent pe zonele insuficient deservite.

Activitățile principale ale proiectului:

A1. Management de proiect

A2. Informare şi comunicare

A3. Capacitarea a 15 ONG-uri mici care lucrează cu grupuri ţintă insuficient deservite în dezvoltarea şi derularea de programe de cetăţenie activă, drepturile omului, nondiscriminare şi tratament egal

În cadrul activității, vor fi identificate ONG-uri mici ce lucrează cu grupuri ţintă insuficient deservite, aflate la risc de discriminare, interesate în dezvoltarea de competenţe în cetăţenie activă şi implementare de campanii pe teme de drepturile omului, nondiscriminare şi tratament egal, prin formarea de persoane resursă la nivelul comunităţii din care fac parte. Vor fi organizate 2 cursuri de instruire online cu o medie de 20 de participanţi/curs, de la nivelul celor 15 organizaţii selectate

A4. Dezvoltarea şi implementarea de campanii locale privind drepturile omului, nondiscriminare şi tratament egal, specifice domeniului în care activează, de către ONG-urile participante în proiect

În urma cursurilor de instruire, cele 15 ong-uri participante la cursuri vor forma  echipe cu minim 5 tineri voluntari motivaţi, din rândul populaţiei generale. Împreună vor crea campanii locale de informare, educare şi conştientizare a comunităţii, pe tematica drepturilor omului, nondiscriminare şi tratament egal, specifice domeniului în care activează, care vor putea fi desfăşurate online sau în comunitate, dacă situaţia pandemică o permite.

A5. Oferirea de servicii de asistenţă şi suport victimelor discriminării şi încălcării drepturilor omului

Această activitate presupune dezvoltarea de servicii de asistenţă și suport victimelor discriminării și încălcării drepturilor omului, la telefon și în mediul online, activitate restrânsă la problematica celor 5 categorii de grup țintă vizate de proiect: LGBT, romi, PLHIV, pacienţi cronici, supravieţuitori VIF.

A6. Dezvoltarea capacităţii de managementul resurselor umane şi al voluntarilor a federaţiei UNOPA şi partenerului COPAC

Activitatea presupune furnizarea unui curs de instruire în domeniul managementul resurselor umane şi al voluntarilor, în acord cu legislaţia în vigoare, pentru UNOPA și partenerul COPAC.