În calitate de membru al Forumului European al Pacienților (European Patients’ Forum – EPF), COPAC își exprimă solidaritatea pentru campania „Vote4Patients”, lansată de EPF, în perspectiva alegerilor europene din 2024.

Lansată la începutul lunii februarie, inițiativa are ca scop să ridice vocea pacienților în peisajul sănătății din UE, asigurându-se că nevoile lor sunt considerate prioritare de către candidați și, în cele din urmă, de către noul mandat al Parlamentului European.

Uniunea Europeană ar trebui să fie lider în ceea ce privește implicarea pacienților în elaborarea politicilor de sănătate, însă, în întreaga Europă, organizațiile de pacienți se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește obținerea unei finanțări durabile, deoarece criteriile de eligibilitate pentru subvențiile de funcționare sunt prea restrictive, iar schemele de finanțare au devenit imprevizibile. În mod similar, la nivel național, organizațiile de pacienți nu primesc uneori niciun sprijin financiar public.

Ca atare, Manifestul organizațiilor de pacienți, coloana vertebrală a campaniei „Vote4Patients”, definește zece principii care reprezintă viziunea comunității de pacienți în ceea ce privește apărarea europeană a drepturilor pacienților și care servesc drept foaie de parcurs pentru mișcarea mai largă a pacienților din Europa:

Mesajele cheie ale campaniei:

  1. Consolidarea implicării: EPF este dedicată consolidării rolului organizațiilor de pacienți în modelarea politicilor de sănătate atât la nivel național, cât și regional.
  2. Asigurarea participării: Campania evidențiază importanța promovării unei participări bazate pe solidaritate, echitate, încredere reciprocă, durabilitate și responsabilitate.
  3. Participare semnificativă: EPF subliniază necesitatea unei implicări semnificative și viabile a organizațiilor de pacienți, identificând canale și mecanisme eficiente în colaborare cu pacienții.
  4. Lărgirea orizonturilor: Dincolo de asistența medicală, EPF solicită implicarea organizațiilor de pacienți în alte domenii politice legate de sănătatea publică și calitatea vieții.
  5. Elaborarea de politici favorabile incluziunii: Campania face apel la factorii de decizie politică să permită organizațiilor de pacienți să participe activ la toate etapele de elaborare a politicilor, asigurându-se că vocea lor este ascultată și luată în considerare.
  6. Instituționalizarea participării: EPF face apel la instituționalizarea proceselor participative, diversificând oportunitățile pentru ca organizațiile de pacienți să contribuie în mod semnificativ.
  7. Incluziunea în evaluarea tehnologiilor medicale: Campania pledează pentru includerea organizațiilor de pacienți în evaluarea tehnologiilor medicale și în procesele conexe, recunoscând perspectivele lor unice.
  8. Formalizarea procesului decizional: EPF urmărește formalizarea participării pacienților la orice organism de luare a deciziilor privind sănătatea și politicile conexe.
  9. Finanțare stabilă: EPF dorește să se asigure că organizațiile de pacienți au acces la o finanțare operațională pe termen lung și nerestricționată.
  10. Parteneriate cheie: Campania face apel la factorii de decizie politică să recunoască organizațiile de pacienți ca parteneri cheie în îmbunătățirea educației pacienților și în dezvoltarea capacităților și competențelor.

Anca Toma, Directorul Executiv al EPF, subliniază: “Dorim ca acesta să fie un angajament față de sistemele de sănătate centrate pe persoană și față de participarea democratică a organizațiilor de pacienți. Incluziunea în procesul de luare a deciziilor în domeniul sănătății este o obligație morală, precum și un imperativ strategic.”

Pentru a realiza un cadru de politici de sănătate cu adevărat participative și democratice, factorii de decizie trebuie să implice organizațiile de pacienți și să valorifice experiența și capacitățile de neînlocuit ale acestora. COPAC susține campania „Vote4Patients” și își menține angajamentul de a contura un viitor mai bun pentru sistemele noastre de sănătate din UE.

Aflați mai multe despre campanie și despre Manifestul organizațiilor de pacienți al EPF manifesto-ro.pdf (eu-patient.eu).

Despre COPAC

Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania este o organizatie umbrela la nivel national cu 18 membrii asociatii si federatii reprezentand pacienti cu patologii cronice. COPAC este membru EPF din 2010.

Despre EPF

Forumul European al Pacienților (EPF) este o organizație umbrelă a organizațiilor de pacienți din întreaga Europă și din diferite domenii de boală. Printre cei aproape 80 de membri ai noștri se numără grupuri de pacienți cu boli specifice active la nivelul UE și coaliții naționale de pacienți care reprezintă 19 țări și aproximativ 150 de milioane de pacienți din întreaga Europă. www.eu-patient.eu.

Întrebări sau solicitări de informații? Luați legătura cu Flavia Topan, managerul de comunicare al EPF (flavia.topan@eu-patient.eu).