Documente pentru aderarea la Coalitia COPAC:

1. Cerere de aderare in cadrul COPAC

2. Hotararea Adunarii Generale din cadrul organizatiei privind aderarea la COPAC.

3. Documente specifice organizatiei:

– Act Constitutiv;

– Statut;

– Copie prima pagina al ultimului Bilant Contabil depus la Administratia Fiscala;

– Scurt raport de activitate al organizatiei;

– Plan Strategic.

Articolul 10. Dobandirea calitatii de membru

Calitatea de membru se dobandeste in conditiile O.G 26/2000 de catre persoanele juridice neguvernamentale, apolitice, nelucrative care sustin, promoveaza si reprezinta drepturile pacientilor cu afectiuni cronice si care prin acceptarea actului constitutiv si al statutului, pun in comun fara drept de restituire, contributia lor financiara pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei.

Articolul 11. Drepturile asociatilor

1. Sa participe la adunarile generale ale asociatiei,prin reprezentanti, sa puna in discutie si sa ia parte la dezbaterile problemelor care intereseaza asociatia si bunul mers al acesteia;
2. Sa propuna , sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei;
3. Sa fie ascultati si sa inainteze contestatii la deciziile organelor de conducere a asociatiei;
4. Asociatii au drept de vot egal si dreptul sa fie tratati in mod egal;
5. Asociatii pot sa conteste in justitie , in conformitate cu O.G 26/2000, hotararile pe care le considera contrare legii, actului constitutiv si rpezentului statut.

*Material extras din Statutul COPAC