Coaliția Organizațiilor Pacienților Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România recrutează expert comunicare pe o durată de 14 luni, 42 ore pe lună în cadrul proiectului ”Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Bucuresti-Ilfov”. Proiectul este derulat de Spitalul Universitar de Urgență Militar Central în parteneriat cu COPAC.

Responsabilități:

Este responsabil cu activitatea de informare si constientizare a grupului tinta cu privire la existenta serviciilor de screening al cancerului colorectal. Participa la realizarea strategiei de de informare si constientizare a grupului țintă cu privire la existenta serviciilor de screening al cancerului colorectal.

Organizeaza intalniri de informare a publicului tinta in comunitatile vizate de proiect cu privire la serviciile de screening al cancerului colorectal desfasurate in cadrul proiectului.

Concepe si devzolta materiale suport pentru informare si constientizare.

Colaboreaza cu expertii din cadrul echipei de implementare in conceperea de materiale de informare şi constientizare. Realizeaza toate materialele ce vor fi folosite in activitatea de informare si constientizare a grupului tinta al serviciilor de screening.

Realizeaza rapoarte/informari/note/documentari privind activitatea specifica, in vederea asigurarii bunei derulari a activitatilor proiectului.

Educatie solicitata

Studii superioare  (facultatea de jurnalism, relatii publice și comunicare reprezintă un avantaj)

Experienta solicitata

Minim 3 ani experienta în activitati de comunicare (redactare articole, newslettere, testimoniale, reportaje, comunicate de presă, prezentări ppt, etc.)

Buna cunoaștere a comunicării online (platforme sociale, editare website)

Experiența într-un ONG din domeniul social/sănătate reprezintă un avantaj

Disponibilitatea pentru deplasare reprezintă un avantaj

Cunostinte de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, realizare de centralizatoare/baze de date)

Permis de conducere categoria B (reprezinta un avantaj)

Dosarul de înscriere va conține:

  1. Curriculum vitae în format europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care este  specificat postul vizat;
  2. Scrisoare de intentie
  3. Formular GDPR completat (atasat)

Procedura de selecție va consta în două etape:

  1. Evaluare CV/scrisoare de intențieîn care se evaluează dacă candidatul îndeplinește condițiile  minime de studii și experiența specific.Criteriile avute în vedere în evaluarea cv-urilor vor fi următoarele:

–       corelarea studiilor solicitate prin fișa de post cu cele dobândite de candidat;

–       justificarea experienței specifice și corelarea cu atribuțiile menționate în fișa postului;

–       demonstrarea experienței specifice în proiecte cu fonduri nerambursabile;

–       demonstrarea experienței specifice domeniului de desfășurare a proiectului.

  1. Interviucu comisia de selecție. Criteriile avute în vedere la evaluarea candidaților sunt următoarele:

–       abilităţile de comunicare;

–       evaluarea unor material realizate pe baza cerintelor comisie de examen

–       capacitatea de analiză şi sinteză;

–       evaluarea competentelor solicitate;

–       motivaţia candidatului;

–       comportamentul în situaţii de criză;

–       abilităţile impuse de funcţie;

–       experiența în implementarea proiectelor europene.

Modalitatea de depunere a candidaturii: documentele scanate pe emailul roccas@copac.ro.

Calendarul selectiei este următorul:

–      Transmiterea dosar: termen limita – 4 iunie;

–      Evaluare CV/scrisoare de intenție – 7 iunie;

–      Organizare interviu (online sau fizic) – 8-10 iunie;

–      Afisare rezultate  13 iunie.

Date de contact: pentru mai multe mai informații vărugăm să contactați COPAC, persoană de contact Luminița Vâlcea, e-mail roccas@copac.ro.

 

Descarca de AICI anuntul cu mai mai multe detalii

Nota GDPR