Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, în parteneriat cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România – COPAC, organizează, în data de 12 decembrie 2023, începând cu orele 12.00, la Sala George Enescu a Hotelului InterContinental Athénée Palace din București, Conferința de presă privind închiderea proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov” POCU/757/4/9/136824.
Demararea, în premieră națională, a acestui proiect de screening a asigurat contextul necesar pentru participarea la îndeplinirea obiectivului național privind scăderea incidenței și a mortalității prin cancer colorectal, obiectiv aliniat politicilor europene de sănătate publică în acest domeniu, fiind testate peste 48.000 de persoane pentru cancerul colorectal, dintre care peste 8.500 persoane aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea București-Ilfov.
În cadrul Conferinței de presă vor fi prezentate atât obiectivele proiectului şi activitățile derulate, cât şi rezultatele obținute, beneficiile pentru grupul țintă dar și lecțiile învățate în urma implementării acestui program pilot.
În acest context, la eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanţi de marcă din cadrul Administrației Prezidențiale și din arcul guvernamental, alături de factori decizionali din autoritățile publice centrale și locale, cu atribuții și competențe în domenii incidente sferei de preocupări a proiectului, precum și profesionişti din sectorul medical aparținând sistemului asigurărilor de sănătate.
Reprezentanţii mass media care doresc să participe la Conferința de închidere a proiectului sunt aşteptaţi marți, 12 decembrie, în intervalul orar 11.15 – 11.45, la Hotelul InterContinental Athénée Palace (strada Episcopiei). Persoană de contact colonel Ciobanu Oana Magdalena, telefon 0723.16.70.72.
XXX
Obiectivul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov” – POCU/757/4/9/136824 a vizat creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal (CCR).
Necesitatea implementării acestui proiect a fost impusă de analiza statisticilor furnizate de GLOBOCAN privind incidența cancerului colorectal (CCR), acesta reprezentând, la acest moment, o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial și implicit, la nivelul Uniunii Europene – cu 1.8 milioane de cazuri noi (10,2% din totalul neoplaziilor noi), fiind a doua cauză de mortalitate din cadrul patologiilor oncologice (881.000 decese înregistrate anual, adică 9,2% din totalul deceselor prin cancer).
Reducerea poverii cancerului în populaţie prin depistarea în faze incipiente de boală și diminuarea pe termen mediu-lung a mortalităţii specifice prin intervenţii de screening organizat sunt obiective strategice ale politicilor de sănătate atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene, reafirmate prin Planul European de Luptă împotriva Cancerului. De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății recunoaște importanţa cancerului colorectal ca problemă de sănătate publică mondială și recomandă screeningul pentru depistarea activă precoce printre cele 12 măsuri de prevenire a cancerului dovedite științific ca fiind eficace, prin Codul European de Luptă împotriva Cancerului.
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare.
Valoarea totală a proiectului a fost de 23.917.666,36 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European de 19.134.133,08 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional de 4.406.417,05 lei, iar valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului de 377.116,23 lei.