a) Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania va face demersuri in vederea dobandirii statutului de partener de dialog cu drept de decizie in forurile legislative si administrative la nivel national si local (Comisiile de Sanatate Parlamentul si Guvernul Romaniei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Casele Judetene de Asigurari de Sanatate, precum si in institutiile cu regim special, spitalele care deruleaza programe nationale, etc.).

b) Sustinerea intereselor pacientilor cu afectiuni cronice in fata organelor abilitate ale statului, cu propuneri privind initierea si/sau modificarea cadrului legislativ la nivel central si local urmarindu-se astfel:
asigurarea continua si fara restrictii financiare a medicamentelor si tratamentelor adecvate pacientilor ce sufera de boli cronice;
eliminarea discriminarilor de la locul de munca, scoala , sprijinirea pentru pastrarea in comunitate a pacientilor care sufera de boli cronice, precum si asigurarea dezvoltarii educationale si sociale a copiilor ce sufera de boli cronice;
lobby si advocacy pentru accesul la servicii psihologice, sociale si medicale de calitate
sustinerea si promovarea ingrijirilor paliative la nivel institutional
sustinerea si asigurarea asistentei juridice in procesele de malpraxis si altele
sustinerea de programe de preventie si depistarea timpurie a bolilor cronice;

c) Imbunatatirea accesului la informatie a pacientului cu boli cronice;

d) Afilierea la organizatii internationale similare;

e) Monitorizarea implementarii si derularii programelor nationale.