COPAC si EPF – program pentru dezvoltarea capacității organizationale a asociațiilor de pacienți

Una dintre preocupările constante ale COPAC este sprijinirea asociațiilor de pacienți membre. În 2012 a fost lansat de către European Patient Forum (EPF), organizație europeană, din conducerea căreia face parte și COPAC prin președintele Radu Gănescu, un program special conceput pentru a ajuta dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi de susţinere a organizaţiilor pacienţilor la nivel naţional şi european. Astfel, în 2012-2013, prima etapă a programului a început cu organizații din România.

În 2016, programul a fost continuat în Bulgaria, Ungaria, România şi Slovacia.

În România, programul a fost pus la dispoziţie unui număr de zece (10) organizaţii, în principal membre ale COPAC (Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România), membru cu drepturi depline al EPF. Programul a inclus implementarea Fazei I – Planificare strategică în 2012, şi Faza II – Planificare operaţională în 2013. Pentru majoritatea organizaţiilor, aceasta a fost prima dezvoltare a unui plan strategic. În timpul evaluării Fazelor I şi II, s-a raportat faptul că planificarea strategică şi operaţională a ajutat organizaţiile de pacienţi să devină mai structurate şi mai organizate. De asemenea, a fost sugerată desfăşurarea unei analize intermediare a planurilor strategice după o anumită perioadă de implementare. Ca parte a evaluării Fazei II, evaluarea necesităţilor de instruire a identificat capacităţi de formare în strângerea de fonduri ca o necesitate prioritară de formare a capacităţilor, care a fost implementată doar parţial în 2015 în timpul CBP Faza III.

Faza IV a contribuit la realizarea obiectivului general de formare a capacităţii, care este acela de a îmbunătăţi capacităţile organizaţiilor de pacienţi de a reprezenta pacienţii cu afecţiuni cronice şi boli incurabile şi de a acţiona în calitate de organizaţii naţionale profesionale de susţinere în ţările lor.
Faza IV a fost concentrată în mod deosebit pe două mari domenii de susţinere: planificare strategică pentru noua organizaţie membră a COPAC/analiza intermediară a planurilor strategice şi comunicare strategică, dar are şi scopul de a permite participanţilor să îşi practice abilităţile de strângere de fonduri.

În cadrul celei de-a patra etape a programului EPF, membrii fiecărei organizaţii participante și-au consolidat abilităţile de planificare strategică, organizaţionale, de comunicare şi colectare a fondurilor. Acest lucru a fost demonstrat prin intermediul planurilor lor strategice revizuite şi proiectelor/campaniilor de comunicare specifice implementate.

Obiectivele componentei de formare a capacităţii de comunicare strategică, inclusiv evaluarea de bază, cursurile de instruire directă şi pregătirea sunt după cum urmează:

  • Înţelegerea conceptului de comunicare strategică

  • Realizarea auto-evaluării comunicării lor curente (ex.: instrumente de comunicare, audienţă specifică, mesaje, etc.), pentru a identifica deficitele de capacitate şi a propune măsuri de îmbunătăţire

  • Dezvoltarea strategiei de comunicare (sau a planurilor simplificate, acolo unde sunt mai adecvate), şi/sau politicilor şi procedurilor interne, în conformitate cu capacităţile, priorităţile şi resursele evaluate ale organizaţiilor participante.

  • Înţelegerea importanţei diverselor abilităţi de comunicare, ex: scrise, verbale, cât şi mesaje structurate strategic pentru medierea şi păstrarea parteneriatelor cu diverse părţi interesate

  • Consolidarea înţelegerii de către participanţi a diverselor instrumente de comunicare (caracteristicile acestora, argumentele pro şi contra, relevanţa acestora pentru creşterea vizibilităţii şi atingerea audienţei urmărite şi altor părţi interesate) în mod strategic

  • Încurajarea comunicării transparente şi etice din cadrul fiecărei organizaţii participante

  • Sprijinirea organizaţiilor în eforturile acestora de strângere a fondurilor pentru proiecte de comunicare specifice

  • Utilizarea comunicării strategice pentru sprijinirea eforturilor lor de colectare a fondurilor

  • Sprijinirea organizaţiilor în eforturile lor de utilizare a abilităţilor de comunicare dobândite şi tehnicilor învăţate în timpul instruirii pentru implementarea mai eficientă a strategiilor de colectare a fondurilor