* Suma decontată pentru pentru fiecare beneficiar este de 76 Ron fără TVA (2 consultații)

Cine se încadrează?

Medicii de familie din:

– Regiunea Vest: județele Arad, Caraș- Severin, Hunedoara, Timiș
– Regiunea Sud-Vest: județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
– Regiunea Sud-Est: județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea

Începând cu data de 21 iulie 2021 Institutul de Sănătate Publică anunță  achiziția unui pachet de servicii pentru screening cardiovascular de la medicii de familie care doresc să se implice în deșfăsurarea primului program de screening al factorilor de risc cardiovascular care se derulează la nivel național, program dezvoltat în cadrul proiectului ”Totul pentru inima ta- Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” – POCU/805/4/9/137424”.

Perioada în care pot fi trimise ofertele este: 21iulie -3 august 2021 (ora12.00)

Perioada de contractare: maximum 3 (trei) luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire, în mod execepțional, cu maximum o lună.

 

Fiecare medic de familie a cărui ofertă va fi acceptată  în urma procesului de achiziție va încheia un  contract pentru identificarea și selectarea, dintre pacienții proprii, a unui număr de 185 -240 pacienți din lista propriecu vârsta de peste 40 de ani (fără antecedente de IMA, insuficiență cardiacă, AVC, cardiomiopatii și valvulopatii) pentru care va realiza minim 2 consultații. 

Toți medicii de familie implicați în program vor beneficia de:

  1. un program de formare medicală creditat EMC
  2. un set de echipamente medicale necesare în realizarea screening-ului (electrocardiograf, aparat Holter, taliometru, tensiometru digital și cântar digital) conform specificațiilor de mai jos.
  3. maximum 76,20 Lei fără TVA /beneficiar al pachetului de servicii pentru screening cardiovascular.

 

Documentele se pot trimite semnate și scanate la adresa de email: officecardio@gmail.com.

Informații suplimentare privind proiectul se găsesc la adresa https://proiect-cardio.insp.gov.ro/despre-proiect/Detalii suplimentare privind achizitia și contractarea pot fi solicitate la adresa de email: dana.vintila@insp.gov.ro

 

ACCESAȚI CAIETUL DE SARCINI AICI:https://insp.gov.ro/index.php/achizitii-publice/achizitii-2021/achizitii-anexa-2-4