Reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” (UMFCD) din București și cei ai Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) din România s-au întalnit astăzi, 13 octombrie, 2023 pentru a consolida misiunea Universității în societatea românească din perspectiva punerii pacientului în centrul sistemului de sănătate autohton.

Ca urmare a noii Legi a educației, UMFCD se află în proces de revizuire a Cartei universitare, cu acest prilej urmărindu-se și redefinirea misiunii universității, ținând cont de tradiția și prestigiul UMFCD, precum și de noile valori sociale și de dezvoltare durabilă, cum sunt parteneriatul cu pacienții, viziunea pacientilor sau comunicarea medic-pacient.

Noua misiune prevede dezvoltarea parteneriatului cu societatea civilă, în scopul creșterii nivelului de informare și de educație pentru sănătate și bunăstare, precum și al asigurării accesului echitabil la servicii medicale de calitate pentru toate persoanele.

Un alt punct convenit de reprezentantii UMFCD și COPAC este axat pe formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate, care să răspundă nevoilor multidimensionale ale pacienților, vizând atât latura medicală, cât și pe cea socio-umană și de comunicare.

Suntem o universitate de tradiție, ale cărei coordonate principale – Inițiere, Evoluție, Excelență vor duce mai departe performanța academică cea care ne-a caracterizat dintotdeauna și care se va răsfrânge întotdeauna pozitiv asupra semenilor aflați în suferință, motiv pentru care considerăm că este foarte important să dezvoltam parteneriatul cu pacienții, și cu societatea în general, iar în formarea viitoarelor generații de profesioniști din domeniul medical să se pună  accent pe toate nevoile bolnavilor, dar și pe abordările preventive, pentru menținerea și îmbunătățirea sănătății comunităților. În acest context, ne-am consultat astăzi cu reprezentații COPAC, iar ideile și propunerile acestora  s-au demonstrat a fi foarte valoroase și, pe cale de consecință le vom integra în noua noastră misiune”, au declarat reprezentanții UMFCD.