[Bucureşti 10.06.2022]

 Conform obiectivelorproiectului”Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II Bucuresti-Ilfov”-POCU/757/4/9/136824,proiect derulat de Spitalul Universitar de Urgență Militar Central în parteneriat cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania, testarea pentru pacienții din proiect este gratuită, astfel încât beneficiarii nu vor suporta niciun cost pentru investigațiile clinice și paraclinice, spitalizare sau tratament.

Pentru a veni în întâmpinarea potențialilor beneficiari ai acestui program (persoanele cu vârsta între 50 și 74, cu domiciliul/reședința în București sau Ilfov), a fost realizat un formular de înscriere online pentru screeningul de cancer colo-rectal, formular care poate fi accesat pe site-ul Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (https://www.copac.ro/formular-de-inscriere-pentru-pacienti/) sau pe site-ul proiectului ROCCAS II București-Ilfov https://screeningroccas2-bif.ro/pentru-pacienti/)

Tot în demersul nostru de prevenție a cancerului colo-rectal, a fost creată și harta interactivă care identifică cea mai apropiată locație a unui medic de familie aflat în program, față de locația pacientului. Harta este disponibilă la adresa:

https://screeningroccas2-bif.ro/harta-medicii-inrolati-in-proiectul-de-screening-roccas-ii-bucuresti-ilfov/

 Important: din totalul grupului țintă vizat de proiect (50.001 persoane), 53%, adică 26.751 persoane vor aparține grupurilor vulnerabile, respectiv: persoane sărace; lucrători pe cont propriu în agricultură; persoane din mediul rural; persoane din centre de plasament sau anterior instituționalizate; persoane care au părăsit sistemul de protecție a copilului; persoane fără adăpost; cetățeni români aparținând minorității rome; persoane cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu nevoi complexe; femei care au copii cu dizabilități; persoane care suferă de dependență de alcool și alte substanțe toxice; victime ale traficului de ființe umane; persoane care nu au documente de identitate; persoane din familii monoparentale; persoane victime ale violenței domestice; persoane lipsite de libertate sau aflate sub control judiciar, persoane aflate în evidențele serviciilor de probațiune etc.

Inclusiv persoanele neasiguratedin comunitate constituie grup țintă eligibil pentru screening.

”Ca organizație care informează și acompaniază pacienții, ne dorim să venim cât mai mult în sprijinul lor și, de aceea, am creat aceste instrumente pentru pacienții al căror medic de familie nu este înrolat în program. Deja, s-au înscris online peste 50 de pacienți, care au fost contactați de colegii noștri și trimiși la medicii din locații apropiate de ei. Mulți dintre ei au fost deja testați. Invităm toate persoanele cu vârsta între 50 și 74 de ani care locuiesc în București și Ilfov și doresc să se testeze pentru cancerul colorectal să se înscrie online”, a declarat Ștefan Răduț, coordonatorul din partea COPAC al proiectului ROCCAS II București-Ilfov.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” în calitate de Lider, în parteneriat cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România -COPAC, a demarat, începând cu data de 22.07.2020, proiectul „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov” POCU/757/4/9/136824,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, în valoare totală de 23.917.666,36 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE este de 19.134.133,08 lei, iar asistența financiară nerambursabilă, din bugetul național, este de 4.406.417,05 lei.

Proiectul se derulează pe o perioadă de aproximativ 4 ani (iulie 2020 – decembrie 2023) și are ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 de persoane din regiunea București-Ilfov, dintre care minim 53%aparțin grupurilor vulnerabile.

 Detalii suplimentare se pot obține de la Manager proiect: Șef lucrări Col. medic dr. Daniel Octavian Costache, Șeful Departamentului Cercetare al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, tel: 021.319.30.46, fax: 021.311.93.33, email: daniel_costache@yahoo.com.