În cadrul proiectului Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular se vor organiza:

– 28 de evenimente interactive online, care să vină în sprijinul grupului țintă – pacienți – prin facilitarea comunicării cu medicii de specialitate, a obținerii de răspunsuri la diferite întrebări specifice domeniului cardiovascular. Considerăm că este deosebit de importantă această componentă de comunicare/educare dedicată pacienților. La fiecare eveniment va fi invitat un specialist (medic cardiolog, medic de familie, etc.), care va aborda o temă din bolile cardiovasculare (factori de risc, stil de viață, hipertensiunea arterială, insuficiența cardiacă, importanța prevenției etc). Totodată, medicul invitat va răspunde la întrebările membrilor grupului țintă. Întâlnirile interactive se vor realiza la sediul COPAC – str. Wilhelm Filderman nr. 6, sector 3, București – în format hybrid, atât cu prezență la sediul COPAC a invitaților, cât și online pentru grupul țintă;

– 1 Eveniment suport de menținere a grupului țintă este o măsură complementară care vizează sensibilizarea populației cu privire la riscul de boală cardiovasculară, prin facilitarea unui contact direct între grupul țintă și reprezentanți ai presei. Prin implicarea jurnaliștilor de sănătate mizăm pe obținerea unui sprijin nemijlocit din partea acestora în vederea unei conlucrări care să conducă la o mai bună și corectă transmitere a informațiilor către publicul larg vizat de activitățile proiectului. Totodată, în cadrul acestei întâlniri va fi prezentată perspectiva pacienților asupra screeningului de boli cardiovasculare, în vederea diseminării prin media a unui mesaj care să conducă la menținerea grupului țintă în activitățile proiectului. Evenimentul va avea o durata de aproximativ 4 ore, 60 de participanți (grup țintă și reprezentanți ai presei de sănătate), iar pachetul externalizat cuprinde costurile pentru sală de conferință, echipamente tehnice, pauză de cafea și prânz pentru participanți, materiale pentru participanți (mape, pixuri, materiale informative).

1. Autoritatea contractantă
Asociația COALIȚIA ORGANIZAȚIILOR PACIENȚILOR CU AFECȚIUNI CRONICE DIN ROMÂNIA (COPAC)

2. Tip contract: servicii

3. Obiectul achiziției:
Lot 1: Servicii organizare și transmitere live evenimente interactive online pentru GT – WORKSHOP-uri, cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)
Lot 2: Servicii organizare evenimente – Eveniment suport menținere GT (60 participanți: GT și mass-media), CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)

4. Valoarea estimată este de 107.999,00 împărțită astfel:
Lot 1: Total valoare estimată: 2.999,96 lei fără TVA per eveniment, respectiv 83.999,00 lei fără TVA per 28 evenimente.
Lot 2: Total valoare estimată: 24.000,00 lei fără TVA.

Calendarul procedurii:

Nr. crt. Activitate Data estimativă
1 Termen publicare anunț – site propriu COPAC 27.07.2023
2 Data și ora limită pentru depunerea ofertelor 07.08.2023, ora 12:00
3 Data și ora deschiderii ofertelor 07.08.2023, ora 13:00

 

Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: POCU/805/4/9/137424.

Descriere contract:
I. Servicii de organizare și transmitere live evenimente interactive online pentru GT – WORKSHOP-uri.

II. Servicii organizare evenimente – Eveniment suport menținere GT / Conferință (60 participanți: GT și mass-media).

Adresa la care se depun ofertele: online, email cardio@copac.ro.
Adresa la care se desfășoară deschiderea ofertelor: sediul Asociației COPAC.

Toate detaliile le regasiti in documentele atasate

1 Anunț de participare transmitere live & eveniment Rev02

Caiet de Sarcini Achiziție transmitere live & eveniment Rev02

01. Formulare_COPAC Servicii V2

02. Contract-servicii_DRAFT AB

04. Procedura Proprie Anexa2 COPAC Rev01 spt