În cadrul proiectului Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular se vor organiza 28 de evenimente interactive online, care să vină în sprijinul grupului țintă – pacienți – prin facilitarea comunicării cu medicii de specialitate, a obținerii de răspunsuri la diferite întrebări specifice domeniului cardiovascular. Considerăm că este deosebit de importantă această componentă de comunicare/educare dedicată pacienților. La fiecare eveniment va fi invitat un specialist (medic cardiolog, medic de familie, etc.), care va aborda o temă din bolile cardiovasculare (factori de risc, stil de viață, hipertensiunea arterială, insuficiența cardiacă, importanța prevenției etc). Totodată, medicul invitat va răspunde la întrebările membrilor grupului țintă. Întâlnirile interactive se vor realiza la sediul COPAC – str. Wilhelm Filderman nr. 6, sector 3, București – în format hybrid, atât cu prezență la sediul COPAC a invitaților, cât și online pentru grupul țintă.

  1. Autoritatea contractantă

Asociația COALIȚIA ORGANIZAȚIILOR PACIENȚILOR CU AFECȚIUNI CRONICE DIN ROMÂNIA (COPAC)

  1. Tip contract: servicii
  2. Obiectul achiziției:

Lot 2: Servicii organizare evenimente – Eveniment suport menținere GT (60 participanți: GT și mass-media)

CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)

Valoarea estimată este de 44.519,81 lei fără TVA.

Adresa la care se depun ofertele:  online, email cardio@copac.ro.

Mai multe detalii în documentele atasate

Anunț de participare eveniment Rev02_s

Caiet de Sarcini Achiziție eveniment Rev02_s

01. Formulare_COPAC Servicii V2

02. Contract-servicii_DRAFT AB

04. Procedura Proprie Anexa2 COPAC