În cadrul proiectului Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular se va organiza

– 1 Eveniment suport de menținere a grupului țintă – o măsură complementară care vizează sensibilizarea populației cu privire la riscul de boală cardiovasculară, prin facilitarea unui contact direct între grupul țintă și reprezentanți ai presei. Prin implicarea jurnaliștilor de sănătate mizăm pe obținerea unui sprijin nemijlocit din partea acestora în vederea unei conlucrări care să conducă la o mai bună și corectă transmitere a informațiilor către publicul larg vizat de activitățile proiectului. Totodată, în cadrul acestei întâlniri va fi prezentată perspectiva pacienților asupra screeningului de boli cardiovasculare, în vederea diseminării prin media a unui mesaj care să conducă la menținerea grupului țintă în activitățile proiectului. Evenimentul va avea o durata de aproximativ 4 ore, 60 de participanți (grup țintă și reprezentanți ai presei de sănătate), iar pachetul externalizat cuprinde costurile pentru sală de conferință, echipamente tehnice, pauză de cafea și prânz pentru participanți, materiale pentru participanți (mape, pixuri, materiale informative).

1. Autoritatea contractantă
Asociația COALIȚIA ORGANIZAȚIILOR PACIENȚILOR CU AFECȚIUNI CRONICE DIN ROMÂNIA (COPAC)

2. Tip contract: servicii

3. Obiectul achiziției:
Lot 2: Servicii organizare evenimente – Eveniment suport menținere GT (60 participanți: GT și mass-media), CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)

4. Valoarea estimată este de 24.000.00 lei fără TVA.

Calendarul procedurii:

Nr. crt. Activitate Data estimativă
1 Termen publicare anunț – site propriu COPAC 09.08.2023
2 Data și ora limită pentru depunerea ofertelor 13.09.2023, ora 12:00
3 Data și ora deschiderii ofertelor 13.09.2023, ora 13:00

Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: POCU/805/4/9/137424.

Descriere contract:
Servicii organizare evenimente – Eveniment suport menținere GT / Conferință (60 participanți: GT și mass-media).

Adresa la care se depun ofertele: online, email cardio@copac.ro.
Adresa la care se desfășoară deschiderea ofertelor: sediul Asociației COPAC.

Mai multe detalii în documentele atasate:

2 Anunț de participare eveniment Rev03

2 Caiet de Sarcini Achiziție eveniment Rev03

01. Formulare_COPAC Servicii V2

02. Contract-servicii_DRAFT AB

04. Procedura Proprie Anexa2 COPAC Rev01 spt