28 noiembrie 2011

Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România a trimis un memoriu Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Departamentului de Sănătate Publică al Administraţiei Prezidenţiale cu propuneri concrete pentru proiectul noii legi a sănătăţii.

Printre punctele propuse de COPAC pentru a fi introduse în noua lege a sănătăţii se numără: instituirea prin lege a unor mecanisme consultative ale Ministerului Sanătăţii, Casei Naţionale de Asigurari de Sanatate, Asiguratorilor de Sanatate si Agenţiei Naţionale pentru Calitate şi Informaţie în Sănătate cu organizaţiile de pacienţi şi cu asiguraţii, realizarea unui capitol special în Lege dedicat Drepturilor Pacienţilor, finanţarea corespunzătoare a sistemului, consultarea pacienţilor la realizarea pachetului de bază, instituirea unui Comitet Consultativ Naţional, includerea în Consiliul Director al CNAS şi al Agenţiei Naţionale pentru Calitate şi Informaţie în Sănătate a unui reprezentant al organizaţiilor de pacienţi, ales printr-o procedură publică şi democratică,
consultarea obligatorie între MS, CNAS, organizaţiile de pacienţi şi organizaţiile profesionale în elaborarea Contractului Cadru bianual, consultarea pacienţilor la elaborarea Contractului Cadru pentru societăţile de asigurări, stabilirea clară a răspunderii pentru derularea Programelor Naţionale şi Instituirea unor mecanisme de sancţionare imediată a responsabililor pentru derularea Programelor Naţionale în momentul în care apar probleme în sistem din cauza managementului defectuos, instituirea unor Comisii Interministeriale pentru controlul, supravegherea şi monitorizarea patologiilor majore care afectează populaţia, cuprinderea în lege a unor prevederi privind posibilitatea finanţării de la bugetul Ministerului Sănătăţii a organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoara programe de sănătate publică şi servicii dedicate pacientilor.
“Considerăm că aceste solicitări pe care le-am formulat în urma consultărilor cu organizaţiile membre şi colaboratoare sunt extrem de importante pentru ca pacienţii din România să beneficieze de un acces corect şi transparent la tratament. Ca reprezentanţi ai pacienţilor, dorim să avem un cuvânt de spus în hotărârile care ne privesc în mod direct”, a declarat Gheorghe Tache, preşedintele COPAC.
Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din România (COPAC) este cea mai reprezentativă organizaţie din România care luptă pentru promovarea şi apărarea drepturilor pacienţilor cu afecţiuni cronice, reunind în rândurile ei 11 organizaţii ale asociatiilor pacientilor cu afectiuni cronice: Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), Asociaţia Transplantaţilor din România, Alianţa Naţională de Boli Rare din România, Asociaţia Română de Hemofilie, Societatea de Scleroză Multiplă din România, Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor cu Tuberculoză MDR, Asociaţia Praeder Willi România, Asociaţia Română de Cancere Rare, Asociaţia Pacienţilor cu Talasemie Majoră, Asociaţia Antiparkinson, Fundaţia Baylor Marea Neagră.

Textul memoriului

Biroul de presă COPAC