Comunicat de presă

Iași,7 septembrie2022

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, în parteneriat cu Asociația Copilul Meu Inima Mea, Consiliul Județean Iași și Primăria Iași lanseazăastăzi, 7 septembrie, la Iași proiectul ”Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate din județul Iași. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și îşi propune să contribuie la dezvoltarea capacității autorităților locale partenere și organizațiilorneguvernamentale din domeniul social și sănătate de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării a  două noi politici privind domeniul social și sănătate.

În ultimii ani, COPAC și ACMIM s-au implicat în grupuri și comisii de lucru mai multla nivel național, cu scopul de a creiona politici de sănătate și de a le modifica pecele existente. În acest proces, ne-am dat seama că totul pornește de la nivel localși este nevoie ca atât reprezentanții să înțeleagă importanța dezvoltării politicilorlocale ca fiind strâns legată de chiar activitatea organizației. Din acest motiv, am gândit activitățile de instruire din proiect al grupului țintă mixt format din reprezentanți aiautorităților partenere și al organizațiilor neguvernamentale.

Pentru implementarea cu succes a proiectului, COPAC și ACMIM au semnat douăParteneriate de Dezvoltare Locală cu Consiliul Județean Iași și Primăria Iași, cusprijinul căruia se va asigura implementarea proiectului și exploatarea cu succes a resurselor care au fost planificate și realizate prin cererea de finanțare propusă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Două parteneriate de dezvoltare locală (PDL) pe raza Județului Iași, funcționale la 6 luni după finalizarea proiectului;
  2. Creșterea nivelului de pregătire a unui număr de 52 reprezentanți ai ONG urilor sociale și de sănătate locale și a reprezentanților autorităților locale;
  3. Dezvoltarea unui instrument de monitorizarea politicilor din domeniul social și sănătate la nivelul județului Iași;
  4. Dezvoltarea a doua politici locale in domeniul social si sanatate in judetul Iasi cu implicarea a 40 de reprezentanti ai autoritatilor locale (reprezentanti alesi si angajati), si 10 cetateni, beneficiari ai serviciilor sociale si de sănătate din judetul Iasi participanti la fundamentarea propunerilor de politici publice in domeniul social si sănătate.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  1. Un număr de două parteneriate între organizații neguvernamentale și autorități locale funcționale la 6 luni de la finalizarea proiectului,
  2. Un număr de 52 de persoane, participanți din cadrul autorităților locale, organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali certificați la finalul sesiunilorde instruire.

Valoarea   totală   a   proiectului  este   de   424,965.33    lei,   din   care   valoare nerambursabilă din FSE 416,466.02 lei și cofinanţare COPAC/ACMIM 8,499.31 lei.

Proiectul este implementat în perioada: 28 iulie 2022 – 28 iulie 2023.Codproiect MySMIS2014+: 151548.

Datedecontact:

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice dinRomânia

StradaWilhelmFildermannr.6,sector3,București

Manager de proiect – Luminița Vâlcea Tel: 0722.975.314

copac@copac.ro

www.copac.ro

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]