Forumul European al Pacienţilor şi partenerii din domeniul sănătăţii îşi unesc forţele pentru acţiunea UE şi responsabilizarea pacienţilor

Reprezentanţi ai asociatiilor de pacienti, cercetători şi factori de decizie își unesc forțele pentru a explora rolul responsabilizării pacienţilor pentru construirea unor sisteme de sănătate echitabile, durabile şi de înaltă calitate în Europa.

Campania European Patient Forum va dura un an și își propune să responsabilizeze pacienții. EPF va lucra împreună cu comunitatea din sectorul sănătăţii pentru a duce discuţiile europene despre acest subiect cu un pas înainte, esenţial pentru a lua măsuri concrete.

„Pacienţii cu boli cronice sunt deseori menţionaţi ca fiind cea mai puţin utilizată resursă din sistemul sănătăţii, în timp ce modelele de îngrijire axate pe pacient au demonstrat o calitate mai bună a îngrijirii, precum şi potenţial de profit pe termen lung. Există prea mulţi pacienţi care încă se luptă să obţină asistenţa de care au nevoie pentru a deveni parteneri egali la îngrijire. Pentru a marca un progres real, trebuie să facem responsabilizarea pacienţilor o prioritate, începând cu dezvoltarea unei strategii şi a unui plan de acţiune la nivelul UE,“ a spus preşedintele EPF, Anders Olauson.

PatientsprescribE

Pacienţii prescriu E5 pentru sisteme de sănătate durabile“ este sloganul campaniei EPF pentru a demonta faptul că pacienţii sunt oameni activi care pot face o diferenţă pentru durabilitatea sistemelor de sănătate, dacă au susţinere şi în funcţie de capabilităţile şi situaţia personală. Cei cinci „E“ ai responsabilizării reprezintă:

  • Educaţie: pacienţii pot lua decizii informate pentru sănătatea lor dacă pot accesa toate informaţiile relevante, într-un format uşor de înţeles.
  • Expertiză: pacienţii îşi auto-gestionează boala în fiecare zi, deci au o expertiză unică a asistenţei medicale care trebuie susţinută.
  • Egalitate: pacienţii au nevoie de suport pentru a deveni parteneri egali cu profesioniştii din domeniul medical pentru gestionarea bolilor acestora.
  • Experienţă: pacienţii individuali lucrează cu organizaţii ale pacienţilor pentru a-i reprezenta, şi pentru a le direcţiona experienţa şi vocea colectivă.
  • Angajament (Engagement): pacienţii trebuie să fie implicaţi în conceperea unui sistem de sănătate mai eficient pentru toţi şi în cercetare, pentru asigurarea tratamentelor şi serviciilor noi şi mai bune.

Nevoia de a promova înţelegerea a ceea ce înseamnă responsabilizarea pacienţilor din perspectiva pacienţilor în cadrul factorilor de decizie politici şi a acţionarilor din domeniul sănătăţii a devenit evidentă în cadrul conferinţei. Prin urmare, rezultatele şedinţei vor contribui la dezvoltarea unei Carte de responsabilizare a pacienţilor şi a unei hărţi a acţiunilor cu acţionari multipli, care vor fi lansate în noiembrie 2015.

O campanie comună condusă de pacienţi

Acţionarii cheie din domeniul sănătăţii – inclusiv organizaţiile reprezentative ale doctorilor, asistenţilor şi farmaciştilor – s-au alăturat la EPF în apelul la acţiune pentru responsabilizarea pacienţilor:

Pacienţii sunt cei care unesc doctorii în Europa iar responsabilizarea pacienţilor este crezul necesar în aceste vremuri: capabilitatea trebuie să se potrivească provocărilor şi oportunităţilor din sistemele de sănătate moderne. Pacienţii responsabilizaţi sunt pacienţi bine informaţi, pacienţi competenţi şi, în cele din urmă, dar nu cel mai puţin important, pacienţi care îşi asumă responsabilitatea pentru sănătatea şi munca lor în parteneriat cu doctorii. Există o nevoie mai urgentă de a aborda provocările demografice şi bolile cronice, şi trebuie luate măsuri pentru a responsabiliza pacienţii în aceste privinţe. CPME susţine acţiunile care asigură accesul pacienţilor, competenţa în domeniul sănătăţii, promovarea sănătăţii şi serveşte nevoilor pacienţilor, în timp ce respectă autonomia medicilor şi rolul esenţial al acestora în asigurarea îngrijirii medicale.“ – Dr Katrín Fjeldsted, Comitetul Permanent al Medicilor Europeni (CPME).

„În calitate de studenţi la medicină, susţinem cu tărie responsabilizarea pacienţilor, deoarece expertiza şi experienţa pacienţilor sunt foarte importate în procesul terapeutic“ – Pascal Nohl-Deryk
Asociaţia Europeană a Studenţilor la Medicină (EMSA)

„Punctul central pentru toţi profesioniştii din domeniul sănătăţii, inclusiv,desigur, pentru farmacişti, trebuie să fie pacienţii. Asta înseamnă recunoaşterea faptului că pacienţii au propria voce şi că autonomia şi responsabilizarea pacienţilor sunt părţi esenţiale ale serviciilor de sănătate mai reactive şi ale unei îngrijiri mai efective şi mai eficiente“ – John Chave, Grupul Farmaceutic al Uniunii Europene (PGEU)

„Pacienţii informaţi iau decizii informate – şi deseori diferite. Invitarea acestora să fie parte activă a unui proces de luare a deciziilor este un prim pas important dacă ne dorim un sistem de sănătate care respectă valorile şi preferinţele pacienţilor“– Beth Lilja, director executiv general, Societatea Daneză Pentru Siguranţa Pacienţilor.

Despre EPF

Forumul European al Pacienţilor (EPF) a fost fondat în 2003 pentru a garanta faptul că politicile şi programele care afectează vieţile pacienţilor sunt impulsionate de comunitatea pacienţilor, pentru a aduce schimbări care îi responsabilizează să fie cetăţeni egali ai UE.

În prezent, EPF reprezintă 65 membri, care sunt coaliţii naţionale ale organizaţiilor de pacienţi şi ale organizaţiilor de pacienţi cu boli specifice, care lucrează la nivel european şi. EPF reflectă vocea a aproximativ 150 milioane pacienţi afectaţi de diferite boli cronice din toată Europa.

Viziunea EPF pentru viitor este ca toţi pacienţii cu boli cronice şi/sau cu condiţii de lungă durată din EU să aibă acces la îngrijire medicală şi socială de înaltă calitate şi echitabilă, care pune accentul pe pacienţi.

Obiectivele strategice ale EPF pun accentul pe domenii cum ar fi competenţa în domeniul medical, conceperea şi asigurarea îngrijirii medicale, implicarea pacienţilor, responsabilizarea pacienţilor , organizaţiile durabile ale pacienţilor şi nediscriminarea.

 

Contact

Cynthia Bonsignore
Ofiţer comunicare EPF
E cynthia.bonsignore@eu-patient.eu
T +32 (0)2 280 23 35

 

Mai multe informaţii: www.eu-patient.eu

 

TWITTER @eupatientsforum | #PatientsPrescribE

FACEBOOK @EuropeanPatientsForum