Astăzi, 22.06.2022, la sediul Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice LUXAB, au fost demarate primele acțiuni comune ale Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC) împreună cu Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiscopiei Bucureștilor, reprezentat de Preotul Ionuț Țutea, consilier eparhial și ale Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), privind realizarea unei evaluari, corecte și transparente, a stării actuale de sănătate a populației din regiunea București-Ilfov, cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani, pe componeta prevenţiei, depistării precoce, diagnosticul şi tratamentul precoce al leziunilor precanceroase colorectale.

În acest context, un număr de 19 rezidenți ai Centrului de îngrijire au beneficiat de consultația preventivă oferită de dr. Rares Marchidanescu, medic primar Medicină de familie, consultație în cadrul căreia li s-a aplicat un chestionar de risc de a dezvolta cancer colorectal (anamneză) și au primi un kit pentru efectuarea testului FIT (test pentru depistarea de hemoragii oculte în materiile fecale). Persoanele care au fost evaluate în această etapă a screeningului ca fiind pacienți cu grad crescut de a dezvolta CCR, urmare a anamnezei efectuate la medicul de familie, au fost preluate în evidența specialiștilor Centrului regional de screening București-Ilfov din Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila pentru programarea în vederea efectuării colonoscopiei diagnostice.

Evenimentul de astăzi a fost posibil urmare a încheierii în data de 20.05.2022, a unui protocol, care creează cadrul și reglementează colaborarea între cei doi actori instituționali și partenerul din societatea civiliă, protocol de colaboare care se subsumează obiectivelor din cadrul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II Bucuresti-Ilfov” POCU/757/4/9/136824, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

“Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, acest eveniment anunță totodată și startul unui program care va include informarea tuturor locașurilor de cult din București și Județul Ilfov cu privire la această campanie și pune la dispoziție ca procedurile de înscriere și screening să fie efectuate în cadrul Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice LUXAB, astfel aducându-se la cunoștinta unui numar cât mai mare de persoane (enoriași ai Bisericii) despre aceste proceduri care au rolul de prevenire a îmbolnavirii și aparare a vieții, ca dar al lui Dumnezeu.” Pr. Ivan Ioan Alexandru

Evenimentul, găzduit de preotul Ivan Ioan Alexandru, a avut loc în prezența Col. medic Șef de lucrări dr. Daniel Costache, Director cercetare-dezvoltare al SUUMC și managerul proiectului ROCCAS II, Ștefan Răduț și Radu Gănescu din partea COPAC.

“Necesitatea elaborării acestui proiect a fost impusă de analiza datelor privind incidența cancerului colorectal, acesta reprezentând, la acest moment, o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, fiind a doua cauză de mortalitate din cadrul patologiilor oncologice (9,2% din totalul deceselor prin cancer).

Atunci când am plecat la drum cu elaborarea si implementarea acestui proiect, ne-am gândit la persoanele vulnerabile care locuiesc în zonele rurale și au acces limitat atât la informare, cât, mai ales, la servicii de asistență medicală de specialitate, fapt pentru care obiectivele noastre vizează  combaterea oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 de persoane din regiunea București-Ilfov, cu vârsta cuprinsă  între 50 și 74 ani. Dintre acestea un minim de 53% aparțin grupurilor vulnerabile, respectiv: persoane sărace; lucrători pe cont propriu în agricultură; persoane din mediul rural; persoane din centre de plasament sau anterior instituționalizate; persoane care au părăsit sistemul de protecție a copilului; persoane fără adăpost; cetățeni români aparținând minorității rrome; persoane cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu nevoi complexe; femei care au copii cu dizabilități; persoane care suferă de dependență de alcool și alte substanțe toxice; victime ale traficului de ființe umane; persoane care nu au documente de identitate; persoane din familii monoparentale; persoane victime ale violenței domestice; persoane lipsite de libertate sau aflate sub control judiciar, persoane aflate în evidențele serviciilor de probațiune, inclusiv persoanele neasigurate din comunitate constituie grup țintă eligibil pentru Proiect.

Dat fiind cele prezentate, din nou, era aproape firesc ca cele două instituții pe care le reprezentam astăzi, aici, Biserica și Armata, să iși unească forțele, așa cum o arată istoria neamului nostru românesc, să apere și să ocrotească viața acestui popor încercat de soartă, atât din punct de vedere sufletesc, cât și trupesc.

Pentru noi a fost și este extrem de important ca mesajul să ajungă la toți cei care calcă pragul Sfintei Biserici, pentru ca aceștia să știe și să înțeleagă că noi, echipa medicală și partenerul COPAC, ne punem toată priceperea și știința în slujba sănătății lor, să știe că acest control și examen medical este unul gratuit, nu îi costă absolut nimic, de la drumul până în București și înapoi, către casă, până la internarea pentru investigații în Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila”, că vor beneficia, în cel mai scurt timp posibil, de cele mai bune aparate și analize pentru diagnostic și tratament, chiar dacă nu au un medic de familie.

Se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni și tocmai de aceea am convingerea și credința că mesajul nostru nu va rămâne fără ecou iar prin această alăturare de eforturi vom da, împreună, o voce acelui strigăt mut de ajutor venit din partea semenilor noștri aflați în nevoie, lipsiți de resurse, de educație și informație și, mai ales, de speranțe într-un viitor mai bun, cu sănătate.”

General maior medic Conferenţiar universitar dr. Florentina Ioniţă-Radu, Directorul general al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” şi Directorul ştiinţific al Proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce a leziunilor precanceroase colaterale ROCCAS II – Bucureşti -Ilfov”

“În calitate de organizație de pacienți suntem extrem de onorați de parteneriatul cu Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” și, începând de astăzi, și cu Biserica Ortodoxă Română, prin Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice LUXAB. Acesta este primul proiect de screening al cancerului colorectal, iar prin parteneriatul demarat astăzi ducem testarea mai aproape de comunitate, cu ajutorul Bisericii putem ajunge mai ușor la oamenii care au nevoie să se testeze. Este bine să mergem la medic și atunci când ne simțim bine, iar după ce împlinim vârsta de 50 de ani avem nevoie să facem câte un test care poate evidenția o afecțiune care este la debut și pe care o putem trata mult mai ușor. Echipa COPAC va susține activitățile de informare și de testare a enoriașilor care doresc să se testeze, vom organiza sesiuni de testare împreună cu reprezentanții centrului Luxab, la care invităm persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani din București și Ilfov, chiar dacă nu au asigurare medicală. Testarea este nedureroasă, recoltarea se face de către fiecare persoană acasă, după ce primește îndumările necesare din partea unui medic, returnează testul medicului acolo unde l-a primit și așteaptă rezultatul. În general 95% din teste sunt negative, astfel că persoana poate sta liniștită că nu există o suspiciune de cancer colorectal.” Ștefan Răduț, coordonator al proiectului din partea partenerului Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC)

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” în calitate de Lider, în parteneriat cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România -COPAC, a demarat, începând cu data de 22.07.2020, proiectul „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov” POCU/757/4/9/136824, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, în valoare totală de 23.917.666,36 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE este de 19.134.133,08 lei, iar asistența financiară nerambursabilă, din bugetul național, este de 4.406.417,05 lei.

Proiectul se derulează pe o perioadă de aproximativ 4 ani (iulie 2020 – decembrie 2023) și are ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 de persoane din regiunea București-Ilfov, dintre care minim 53%aparțin grupurilor vulnerabile.

Detalii suplimentare se pot obține de la Manager proiect: Șef lucrări Col. medic dr. Daniel Octavian Costache, Șeful Departamentului Cercetare al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, tel: 021.319.30.46, fax: 021.311.93.33, email: daniel_costache@yahoo.com.

Adresa: Calea Plevnei nr. 134, sector 1, București, cod poștal: 010242