În consecință, solicit tuturor liderilor politici ai UE, Parlamentului European și viitoarei Comisii să se angajeze să susțină și să prioritizeze următoarele cinci puncte:

Să acționeze pentru a ne asigura că toți pacienții – pretutindeni în UE au acces la tot spectrul de îngrijiri medicale de care au nevoie la un preţ accesibil şi în timp util, fără discriminare.

Adoptarea unei noi legislații europene cuprinzătoare privind drepturile pacienților pentru a ne asigura că toți pacienții din UE au îngrijiri care sunt centrate pe persoană, de înaltă calitate şi pe baza aceloraşi drepturi fundamentale.

Să asigurăm ca viitoarele instrumente și sisteme digitale de sănătate ale Europei pornesc de la prioritățile pacienților și sunt dezvoltate împreună cu pacienții pentru a aduce o reală valoare adăugată.

Implicarea pacienților în toate proiectele și programele finanțate de UE, prin colaborare cu organizațiile de pacienți, pentru stabilirea regulilor de bază privind implicarea în cercetare și recompensarea pacienților pentru expertiza lor.

Asigurarea implicării semnificative a pacienților în toate sectoarele sistemelor de sănătate, prin colaborare cu comunitatea pacientului, pentru împărtășirea de cunoştinţe și pentru a sprijini punerea în aplicare a bunelor practici.