[Bucureşti 29.09.2020]

 Investim în dezvoltare durabilă

Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov – POCU/757/4/9/136824

Descarca de aici.

 

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” în calitate de Lider, în parteneriat cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România -COPAC, a demarat, începând cu data de 22.07.2020, proiectul „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov”, proiect cofinanțat din Programului Operațional Capital Uman 2014–2020, în valoare totală de 23.917.666,36 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE este de 19.134.133,08 lei, iar asistența financiară nerambursabilă, din bugetul național, este de 4.406.417,05 lei.

 

Proiectul se derulează pe o perioadă de aproximativ 4 ani (iulie 2020 – decembrie 2023) și are ca obiectiv general promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 de persoane din regiunea București-Ilfov, dintre care minim 53% aparțin grupurilor vulnerabile.

 

Dintre rezultate previzionate în urma derulării proiectului în parteneriat enumerăm: identificarea și mobilizarea pentru screening a 50.001 persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 ani ce vor beneficia gratuit de programul de screening pentru identificarea cancerului colorectal,  trimiterea la specialist pentru investigații și realizarea a minim 2104 de endoscopii; înființarea unui Centru de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal, pentru regiunea București-Ilfov, în cadrul Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, derularea unei campanii de informare, educare și conștientizare a populației cu privire la serviciile de screening oferite prin proiect cu scopul de a descoperi o boală latentă, de a detecta o boală în stadiile incipiente și de a permite tratarea ei adecvată înainte de a reprezenta o amenințare pentru individ și/sau comunitate.

Necesitatea elaborării acestui proiect a fost impusă de analiza statisticilor furnizate de GLOBOCAN privind incidența cancerului colorectal (CCR), acesta reprezentând, la acest moment, o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial și implicit, la nivelul Uniunii Europene  – cu 1.8 milioane de cazuri noi (10,2% din totalul neoplaziilor noi), fiind a doua cauză de mortalitate din cadrul patologiilor oncologice (881.000 decese înregistrate anual, adică 9,2% din totalul deceselor prin cancer).

 

Prevenția și diagnosticul precoce sunt etape esențiale în cadrul programelor de luptă împotriva acestei maladii, iar screeningul s-a dovedit a fi singura măsură eficientă în scăderea mortalității din patologia oncologică cu localizare colorectală.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare.

 

Detalii suplimentare se pot obține de la:

Col. medic dr. Daniel Octavian Costache, Șeful Departamentului Cercetare al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”

tel: 021.319.30.46, fax: 021.311.93.33, email: daniel_costache@yahoo.com

Adresa: Calea Plevnei nr. 134, sector 1, București, cod poștal: 010242