În perioada 27 – 28 mai 2021, medicii de familie din Regiunea Bucuresti Ilfov sunt invitați să participe la un curs de formare pentru pregătirea screeningului populațional in cancerul colorectal.

Cursurile se vor desfășura online pe o perioadă de două zile și vor avea o componentă teoretică și una practică. Acestea vor fi susținute de cei mai buni specialiști în domeniu la nivel național, experți cooptați în cadrul proiectului “ROCCAS Dezvoltarea și implementarea la nivel național a cadrului organizatoric necesar inițierii screeningului în cancerul colorectal – SMIS 128106”. Cursurile sunt gratuite și beneficiază de 12 credite EMC.

Medicii de familie se pot înscrie în cadrul proiectului ROCCAS prin transmiterea unui mesaj la adresa de mail: roccas.bucuresti.ilfov@gmail.com, până la data de 25 mai 2021.

Pentru mai multe informații referitoare la curs ne puteți contacta la următoarele numere de telefon:

Roda Nita – 0723391945

Elena Sabau – 0724401277

Proiectul a fost demarat în anul 2019 și va fi implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică până în decembrie 2023.

Finanțarea provine de la Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă optimizarea accesului pacienților la servicii medicale de calitate prin îmbunătățirea nivelului de pregătire medicală dedicată depistării precoce, diagnosticului și tratamentului leziunilor precanceroase colorectale, a specialiștilor ce activează în instituții publice medicale sau în contract cu CNAS din toate regiunile de dezvoltare ale României (Sud, Sud-Est, Sud-Vest, Nord-Est, Centru, Vest, Nord-Vest si Bucuresti-Ilfov).

Acest obiectiv general răspunde la doua teme de interes național în domeniul sănătății, respectiv:

  1. definirea și dezvoltarea cadrului metodologic standardizat pentru implementarea la nivel național a proiectelor pilot și a acțiunilor de prevenție și tratament pentru leziunile precanceroase colorectale;
  2. crearea unui grup de specialiști în România care să acționeze proactiv pe termen mediu și lung pentru diminuarea cazurilor ajunse în faze terminale de cancer colorectal în rândul propulației.

În mod concret proiectul vizează creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament al cancerului colorectal prin:

–       Elaborarea metodologiei de screening în CCR și stabilirea strategiei de screening la nivel național

–       Desfășurarea unor activitati inovatoare de formare destinate medicilor de familie și medicilor specialiști gastroenterologi

–       Dezvoltarea de competențe specifice de către medicii de familie și specialiștii gastroenterologi în evaluarea și interpretarea riscului populational de CCR și administrarea si interpretarea unui rezultat a testului FIT

–       Dezvoltarea abilităților în endoscopia diagnostic de screening și în endoscopia terapeutică de către medicii specialisti gastroenterologi

–       Focalizarea către categoriile de persoane din grupurile vulnerabile, populații la risc din cele 4 regiuni pilot (București-Ilfov, Sud Muntenia, Sud Est și Sud Vest Oltenia)

–       Întocmirea Registrului de evidență a persoanelor evaluate în cadrul screeningului

În cadrul proiectului vor fi desfășurate activități de formare pentru un număr de 400 de specialiști la nivel național, în jur de 50 de persoane din fiecare regiune a țării, acesta fiind grupul țintă al proiectului și specialiștii care vor pune bazele screeningului CCR în România.

 

Documente:

Cerere inscriere curs

Declaratie de consimtamant

Declaratie dubla finantare

– Agenda Curs Bucuresti-Ilfov