Coaliția Organizațiilor Pacienților Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România recrutează 3 experți locali pe o durată de 14 luni, 84 ore pe lună. Activitățile sunt derulate în cadrul proiectului ”Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Bucuresti-Ilfov”, derulat de Spitalul Universitar de Urgență Militar Central în parteneriat cu COPAC.

Responsabilități:

Asigura indeplinirea sarcinilor primite de la coordonatorul partenerului. Contactează telefonic, pe baza listelor primite, grupul ţintă în vederea participării la screeningul pentru cancerul colorectal;se deplasează la membrii grupului ţintă – persoane suspecte de cancer colorectal pentru a-i îndruma către medical de familie şi/sau către medici specialişti;implementează procedura şi instrumentele de lucru elaborate;se asigură că membrii grupului ţintă au înţeles unde trebuie să ajungă;se asigură că membrii grupului ţintă au ajuns la medici, conform programării;preia testele de screening de la membrii GT şi le predă medicilor de familie;menţine în permanenţă legătura cu membrii grupului ţintă;identifică motivele pentru care membrii grupului ţintă nu s-au prezentat la programare;când este cazul, însoţeşte la programări acei membri ai grupului ţintă care se află în imposibilitate de a se deplasa, realizează situaţia membrilor grupului ţintă care s-au prezentat la programare.

Educatie solicitată

Studii minime de liceu (studiile superioare reprezinta un avantaj)

Experienta solicitată

Minim 3 ani experienta în activitati de comunicare/mobilizare si informare a oamenilor din diferite comunitati rurale sau urbane (un avantaj il constitue experienta de lucru cu grupurile vulnerabile)

Cunostinte de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, realizare de centralizatoare/baze de date)

Disponibilitate zilnica de deplasare în teren

Permis de conducere categoria B (reprezinta un avantaj)

Dosarul de înscriere va conține:

  1. Curriculum vitae în format europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care este  specificat postul vizat;
  2. Scrisoare de intentie
  3. Formular GDPR completat (atasat)

Procedura de selecție va consta în două etape:

  1. Evaluare CVîn care se evaluează dacă candidatul îndeplinește condițiile  minime de studii și experiența specific. Criteriile avute în vedere în evaluarea CV-urilor vor fi următoarele:

–       corelarea studiilor solicitate prin fișa de post cu cele dobândite de candidat;

–       justificarea experienței specifice și corelarea cu atribuțiile menționate în fișa postului;

–       demonstrarea experienței specifice în proiecte cu fonduri nerambursabile;

–       demonstrarea experienței specifice domeniului de desfășurare a proiectului.

  1. Interviucu comisia de selecție. Criteriile avute în vedere la evaluarea candidaților sunt următoarele:

–       abilităţile de comunicare;

–       capacitatea de analiză şi sinteză;

–       evaluarea competentelor solicitate;

–       motivaţia candidatului;

–       comportamentul în situaţii de criză;

–       abilităţile impuse de funcţie;

–       experiența în implementarea proiectelor europene.

Modalitatea de depunere a candidaturii: documentele trimise pe e-mailul copac@copac.ro

Calendarul selectiei este următorul:

–      Transmiterea dosar: termen limita – 4 iunie;

–      Evaluare CV/scrisoare de intenție – 7 iunie;

–      Organizare interviu (online sau fizic) – 8-10 iunie;

–      Afisare rezultate  13 iunie.

Date de contact: pentru mai multe mai informații vă rugăm să contactați COPAC, persoană de contact Luminița Vâlcea, e-mail roccas@copac.ro.

 

Mai multe detalii în anunțul atașat AICI.

Notă GDPR