Prezentul chestionar este adresat pacienților cu boli cronice și membrilor familiilor acestora și urmărește identificarea motivelor care ghideaza comportamentul acestora cu privire la prevenirea COVID-19, în special a formelor severe, cu privire la testarea timpurie și primirea tratamentului adecvat. Răspunsul dvs. la acest chestionar va sprijini experții în conturarea unor politici mai coerente de prevenție a COVID-19 și în adoptarea unor măsuri potrivite pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale pentru pacienții cu boli cronice.

Vă asigurăm că răspunsurile dvs. vor rămâne confidențiale și vă mulțumim pentru implicare.